Gå till innehåll

Trädgården

Skapandet av Widebergs Trädgård började i slutet av 1800-talet. Då var det endast ett litet trädgårdsland på några kvadratmeter i ett hörn av den åker som omgav boningshuset. Men under åren som gick växte den till mer och mer, till sist uppnådde den ett tunnland uppodlad åkermark, fylld av otaliga sorters blommor och buskar, exotiska träd, häckar, stenpartier, dammar och fontäner.

John lade ner ett enormt arbete med att bryta sten och gräva ut åkern för att sen fylla på med lager av matjord. Han forslade även dit tonvis med sten, dessa omsorgsfullt utvalda för de kantade grusgångar som anlades och murade stenpartier, trappor och gångar.

Mycket av sitt arbete gjorde han på lediga stunder från lantbruket, redan som ung gick han upp långt före övriga på gården för att hinna med att arbetet i trädgården och när dagsverket var över fortsatte han i trädgården till sent på kvällen.

Utflykter och sammankomster hölls hos familjen Wideberg redan i början av 1900-talet. Då fick besökarna också tillfälle att se och njuta av Johns pågående arbete och verk. I mitten av 1920-talet verkar trädgården fått det utseende och form som John strävat efter, han ville och kunde nu visa upp den för allmänheten.

Efter hand blev öppettiderna mer fasta och återkommande.  Från 1 juni till slutet av september var grindarna öppna. Det kom tusentals besökare från när och fjärran. Det var skolklasser som på sommarutflykt kom cyklande i gatan, söndagsfirande och semestrande familjer, större sällskap och föreningar som färdades i bil, taxi eller abonnerade bussar. Det var vissa dagar långa rader av trafik i den smala stenmurskantade gatan och varma torra dagar rök grus och vägdamm. Gårdsplanen fick första åren utgöra parkeringsplats men med större antal besökare ökade också trängseln av fordon och det ordnades för bättre tillgänglighet med en stor åkerplan utanför grindarna.

Trädgårdens rykte spred sig och var i trädgårdssammanhang omtalad i stora delar av Sverige. John Wideberg deltog i trädgårdsutställningar och förärades fina priser och diplom. 1929 belönades han med patriotiska sällskapets medalj för sina insatser för trädgårdskonsten.

Flera yrkesmän besökte Widebergs Trädgård. Trädgårdsmästaren i Göteborgs Trädgårdsförening var här och blev imponerad och uttryckte sin beundran, likaså fanns en nära vänskap och kontakt med stadsträdgårdsmästarna Haglund och Erlandsson i Kalmar.

Grundaren av Blomstergården i Eringsboda var också en god vän till familjen Wideberg och i sitt verk och skapande inspirerades han av John och hans trädgård. Florence Stephens på Huseby i Kronobergs län rullade en sommardag in på gården men sin bil och chaufför. Upptäcksresanden Sven Hedin skickade sina hälsningar och skänkte 1931 en antik vattenkanna till John Wideberg.

Till trädgården hörde även en kaffeservering och kiosk samt hembygds- och slöjdmuseum.

1958 såldes och övertogs trädgården av Bengt och Magda Darnéus. De fortsatte att driva trädgården i Widebergs anda och utökade attraktionen med djurpark, handelsbod och vagnsmuseum. Därefter kom ett par korta ägarskiften. Sommaren 1977 stängdes Widebergs Trädgård och blev istället privat bostad.