Gå till innehåll

Hembygden

Intresset och vurmen för hembygden och nationalromantiken var en rörelse som spred sig i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. John Wideberg som var en nyfiken och vetgirig person, var inte sen att fångas av tidens anda och få inspiration till idéer och projekt. Han besökte Stockholmsutställningen 1897 och även Skansen där inte bara mindre ting samlades in utan även byggnader och miljöer.

John tog vara på äldre föremål framförallt från sin egen släkt men också från människor i trakten. För att kunna hysa dessa föremål och även kunna visa upp dem, lät han 1936 bygga en hembygdsstuga. Modellen var en klassisk torpstuga från 1800-talet.  Till samlingarna hörde bland annat en gammal cykel som svärsonen Torsten Hagbloms far hade byggt och cyklat omkring med i Hagby på 1890-talet.

Invändigt lät han klä vissa väggar med björknäver. I ett par små rum på var sida ingången lät han Kalmar-konstnären John Sjöstrand måla väggarna ljust blå med motiv av S:t Hubertus jakt och S:t Göran och draken. I ett rum i ett senare tillbygge på baksidan hade han ett litet kyrkaltare med Kristus-figurer i gips, tavlor, gamla dokument, avbildningar av Mozart och Beethoven m.m.